26.11.08

Dichtbaggeren Heistse stroomgeul goedkoper

Onderzoek heeft volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist uitgewezen dat het dichtbaggeren van de stroomgeul voor Heist de goedkoopste oplossing is. De laatste jaren heeft zich vlak voor de kust van de deelgemeente een grote zandbank ontwikkeld die zienderogen toeneemt. Zo moet men bij springtij al 2 km vanaf de dijk wandelen om de laagwaterlijn te bereiken. Omdat er tussen de zandbank en het strand een stroomgeul is ontstaan is de situatie bijzonder gevaarlijk voor watersporters, baders en zelfs wandelaars. Volgens de eerste ruwe berekeningen is voor het dempen van de geul minstens een half miljoen kubieke meter zand nodig. Dat betekent een kostenplaatje van 40 miljoen euro. Door de werken zou de strandbreedte meteen verdubbelen. Maritieme modellen wijzen trouwens uit dat de zandophoping daarna zou blijven voortgaan. Op den duur zou het Heistse strand op plaatsen een breedte krijgen van 2,5 of zelfs 3 km. Begin volgend jaar wordt de financiële haalbaarheid becijferd. Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer zal dan ook zoeken naar een alternatieve invulling van het recreatief strandgebruik in Heist op langere termijn. Daarbij wil men gebruik maken van de voordelen van een breed strand.