8.7.08

Tegenwind voor Maurice Lippens en Fortis Top

In de nasleep van de omstreden kapitaalsverhoging en de schrapping van het interimdividend over 2008 krijgt Fortis meer en meer tegenwind van de beleggers. De vzw Dolor wil nu een burgerlijke en strafrechtelijke klacht indienen tegen de top van het bankbedrijf. Dolor is een consumentenorganisatie bevoegd voor massaschades en individuele claims met een sociale en financiële impact. De vzw hoopt zich burgerlijke partij te stellen tegen de leden van de raad van bestuur. Volgens Dolor wisten topmannen Lippens en Votron dat Fortis met een tekort van enkele miljarden zat. Zij wisten de belegger echter te sussen met het versturen van berichten dat alles goed ging en er geen problemen waren. Daarnaast wil Dolor het Fortisbestuur ook via een civiele procedure dagvaarden wegens desinformatie en slecht beheer. Eerder raakte al bekend dat een groep Nederlandse aandeelhouders een schadeclaim voorbereidt.