8.7.08

Nederlandse Senaat akkoord met Scheldeverdragen

In Den Haag heeft de Eerste Kamer dinsdagvond vier Scheldeverdragen met ons land goedgekeurd. Daarin is de verdieping van de Westerschelde en de aanleg van 600 hectare nieuwe natuur geregeld, waarvan 300 hectare ontpoldering. Door de verdragen zal de Schelde uitgediept worden tot 13,1 meter, zodat grote containerschepen niet langer op hoogtij moeten wachten om de Antwerpse haven binnen te varen. Tegenstanders van ontpoldering zijn teleurgesteld in het besluit. Zij hadden gehoopt dat de Kamer ontpolderen uit het dossier zou schrappen. Het is nu aan de Nederlandse Commissie van Ed Nijpels om te zoeken naar alternatieven voor de twee ontpolderingsgebieden: de Hedwigepolder en het Nederlandse deel van het Zwin. De Nederlandse landbouwminister Gerda Verburg kreeg dinsdag de meerderheid achter zich door de Senaat te verzekeren dat de Vlaamse regering bereid is „serieus en welwillend” te overleggen over mogelijke alternatieven die de commissie-Nijpels vindt. Eerder kreeg ze al voor elkaar dat Nederland hiervoor tot 2010 de tijd krijgt en niet al in 2007 moest beginnen met natuurherstel. Verburg had de Vlaamse premier Kris Peeters daar dinsdagochtend speciaal nog voor gebeld. „Het Nederlandse voorstel op basis van de commissie-Nijpels kan rekenen op positieve Vlaamse medewerking”, vatte Verburg het telefonisch onderhoud samen. Nijpels presenteert zijn bevindingen uiterlijk 1 november. Tot 1 augustus kunnen nog suggesties bij hem worden ingediend.