10.7.08

PV voor Zwerfwagens langs de Natiënlaan

Het gemeentebestuur heeft de Lokale Politie opdracht gegeven om proces-verbaal op te stellen tegen een handelaar die zwerfwagens te koop stelt op een braakliggend stuk bouwgrond langs de Natiënlaan. Hij doet dat namelijk zonder vergunning. De overtreder werd reeds schriftelijk aangemaand de voertuigen te verwijderen. De handelaar heeft echter geen gevolg gegeven aan de waarschuwing. Het schepencollege wil de Natiënlaan als belangrijkste toegangsweg uitbouwen tot een groene dreef met verschillende rotondes en omkaderd door een kwalitatieve architectuur. Het ongeordend stallen van wagens bij het binnenkomen van Knokke-Heist past dan ook beslist niet in deze visie.