10.7.08

CD&V Knokke-Heist verontwaardigd over sluiting postkantoren

De CD&V Knokke-Heist protesteert tegen de aangekondigde sluiting van twee postkantoren in de badstad. "In de praktijk betekent dat er slechts één volwaardig postkantoor meer zal overblijven voor een gemeente van meer dan 34.000 inwoners. Als we daarbij de tweede verlijven, de verblijfs- en dagtoeristen rekenen in onze badstad, spreken we eigenlijk over minstens dubbel zoveel klanten. Het is onbegrijpelijk dat de deelgemeente Heist met ongeveer evenveel inwoners als Knokke geen eigen postkantoor meer zal hebben. Het postkantoor in Knokke Parmentierlaan is trouwens nog maar een nieuw kantoor. Wij gaan niet akkoord met het lineaire beleid van de Post om maar één kantoor meer open te houden per gemeente. Het beleid moet afhankelijk zijn van de lokale situatie. De vervangende postpunten zijn een alternatief, maar men moet eerst onderzoeken of dat voldoende is voor onze badstad om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren", aldus de CD&V. Volgens voorzitter Thierry Coryn is het dan ook niet aangewezen om in één beweging twee kantoren tegelijk te sluiten en moet er minstens een kantoor in Heist open blijven. De CD&V Knokke-Heist zal de bevoegde minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte hierover aanschrijven.