2.5.08

Werken in Parmentierlaan starten een week vroeger

De aanpassingen en uitbreidingen aan de nutsleidingen in de Parmentierlaan tussen de Fincentlaan en de Nestor de Tièrestraat starten op dinsdag 13 mei in plaats van maandag 19 mei zoals eerder aangekondigd. In een eerste fase wordt het trottoir aan de kant van de onpare huisnummers aangepakt . Daarna komt de andere zijde aan de beurt. Aangezien alle werkzaamheden op de stoep plaats vinden, blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk. Na aanleg van de nieuwe nutsleidingen wordt het trottoir weer voorlopig hersteld. Tijdens de zomermaanden wordt het werk opgeschort. De 2de fase tussen de Nestor de Tièrestraat en het Abraham Hansplein start vanaf 1 september. Dan start ook het eigenlijke rioleringswerk in de Parmentierlaan tussen de Boudewijnlaan en de Nestor de Tièrestraat.