29.4.08

Lippens onder vuur, maar haalt slag thuis

De groep Fortis is dinsdag op haar algemene aandeelhoudersvergadering onder vuur genomen over het loonbeleid van het topmanagement. Verschillende aandeelhouders vonden de bezoldiging van gedlegeerd bestuurder Jean-Paul Votron ongepast, zeker nu de bank het moeilijk heeft als gevolg van de kredietcrisis en de overname van ABN Amro en het aandeel slecht presteert. Voorzitter Maurice Lippens nam uitgebreid de tijd om het loonbeleid te verdedigen en sprak zijn steun uit voor de raad van bestuur. "Dit is en blijft een bevoegdheid van de raad van bestuur zelf. We gaan de aandeelhouders niet laten stemmen hoeveel iemand kan verdienen", aldus de voorzitter. Lippens legde uit dat de lonen van het topmanagement bij Fortis bepaald worden door een bezoldigingscomité. "Dat beslist volledig onafhankelijk. Geen van de executives zit in dit comité". Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de lonen van een referentiegroep bestaande uit Europese concurrenten. "Het loon dat uiteindelijk wordt uitgekeerd is daarvan een mediaan, dus niet het hoogste", aldus Lippens. Uiteindelijk werden alle agendapunten goedgekeurd en het mandaat van Votron en Lippens voor respectievelijk 3 en 4 jaar verlengd.