3.5.08

Eeuwenoud scheepskanon opgevist

De vissers van de “Vlissingen 7, Eben Haezer”, hebben voor de kust van Zeebrugge een scheepskanon boven water gehaald. Het is afkomstig van Het Vliegend Hert. Dat is het zeilschip van Oost-Indische Compagnie, dat op 3 februari 1735 verging bij het buitenvaren van de Scheldemonding ter hoogte van het toenmalige Knocke. Het trotste vaartuig was op een zandbank gevaren en lekgeslagen. Hetzelfde lot was haar zusterschip Anna Catharina beschoren, dat op hetzelfde moment was uitgevaren. Het drama begon 's middags om een uur of drie en eindigde in de avond, toen het schip naar de diepte zonk. Alle 256 opvarenden, waaronder een contingent soldaten, kwamen om. Er waren wel twee sloepen, maar die zaten zodanig vastgesjord, dat ze onmogelijk te water konden. In september 1981 is het wrak ontdekt na bijna drie jaar zoeken met o.a. electronische apparatuur en via kruispeiling. Onder andere is toen een geldkist, gevuld met 2000 gouden dukaten en 5000 zilveren realen uit 1729, gevonden. De duikers brachten toen ook veel kogels en onderdelen van musketten en degens naar boven. Nu is dus een scheepskanon gevonden. Het gaat om een gietijzeren vierponder die nog in opmerkelijk goede staat verkeert.