30.4.08

Windonderzoek voor nieuw casino

Er is een bijzondere samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het AGSO Knokke-Heist voor het project ‘Casino-site’. Het doel is het opstellen van een haalbaarheidsstudie en het verder uitwerken van het wedstrijdontwerp van Steven Holl. Dit moet uiteindelijk uitmonden in het organiseren van de mededingingsprocedure voor het nieuwe Casino. De kosten worden geraamd op ruim 210.000 euro. Wat de voorbereiding van het Casinodossier betreft is men volgens burgemeester Lippens momenteel druk in de weer met de afwerking van het windonderzoek. Hij denkt dat de resultaten van dit MilieuEffectenRapport, over de gevolgen van de windomslag rond het hoge gebouw, nog voor het eind van de zomer zullen bekend zijn.