29.4.08

Oorlogslinies zwengelen toerisme aan

De provincies West- en Oost-Vlaanderen laten onderzoeken hoe het toerisme in het grensgebied kan profiteren van de Staats-Spaanse linies. Men rekent erop dat cultuur en natuur een steeds grotere rol gaan spelen tijdens de vakanties buiten het hoogseizoen. Daarom wil men de versterkingen uit de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) in onze regio beter herkenbaar maken in het landschap. Dat onze regio een militaire geschiedenis achter de rug heeft blijkt onder meer in de Westkapelse Donaaspolder. Met het herstel van de stadswallen van Damme en werkzaamheden aan ondermeer het Fort Berchtem op de grens tussen Knokke en Retranchement probeert men een aanzet te geven. De bedoeling is uiteindelijk om gereconstrueerde bolwerken en dijken aan elkaar te knopen via wandel- en fietspaden. Toeristen én inwoners van de streek moeten zowel lange tochten als plaatselijke ommetjes kunnen maken langs meer en minder markante verdedigingswerken in het landschap. Door de verhaallijn van de (krijgs)historie zichtbaarder te maken, krijgen mensen de kans het verleden echt te beleven. Tegelijkertijd is het voor ondernemers en toeristische organisaties makkelijker om de Staats-Spaanse Linies als 'een eenduidig toeristisch product in de markt te zetten',