7.5.08

Vlaamse overheid koopt Vlaamse duinen

Sinds 1998 heeft de Vlaamse overheid 860 ha kustduinen, zilte slikken en schorren aangekocht waarmee de totale oppervlakte kustnatuurgebied, exclusief polders, nagenoeg verdubbelde tot 1.788 ha. Dat was onder meer het geval in Knokke-Heist. Het is de ambitie om 140 ha per jaar aan te kopen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Jan Verfaillie (CD&V). In 1997 was de juridisch beschermde open ruimte aan de kust goed voor 3.800 ha verspreid over 38 gebieden. Hiervan was toen 922 ha eigendom van het Vlaams Gewest. De resterende duinen waren eigendom van particulieren, vastgoedvennootschappen en in geringe mate van andere overheden. De aankopen sinds 1998 werden vooral (826 ha) uitgevoerd door de afdeling Natuur en sinds 2006 door haar rechtsopvolger het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. In de periode 1965-1997 kocht de overheid jaarlijks gemiddeld slechts 5,5 ha per jaar aan. Vanaf 1998 werd een afzonderlijk artikel op de begroting van de Vlaamse regering gereserveerd voor de aankoop van kustduinen wat geleid heeft tot een toename van het aantal projecten. Belangrijke lopende verwervingsprojecten situeren zich in De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, NIeuwpoort, Westende, Bredene, De Haan en Knokke-Heist.