9.5.08

Succes voor hondenpoepactie


Een maand lang, van 10 maart tot 10 april, vond in Knokke-Heist een grootscheepse hondenpoepactie plaats. Bedoeling was, de hondenbaasjes te sensibiliseren om ofwel de hondenpoep op te rapen, ofwel de hondenhoekjes te gebruiken. De lijst van hotspots werd geactualiseerd: plaatsen waar hardleerse baasjes bij voorkeur hun ‘duit’ niet in het zakje doen. Er werd een nieuwe affiche verspreid met een ‘boodschap’ die weinig aan de verbeelding overliet. Een 300-tal werden opgehangen bij de handelaars, in de scholen, openbare gebouwen, op de wagens van Horizon Net en de gemeentelijke onderhoudsdiensten en op de infoborden. Bewoners die in de loop van 2006 - 2007 klacht hadden neergelegd voor hondenpoepoverlast kregen allemaal een brief met de vraag de ingesloten affiche uit te hangen. De stadswachten spraken systematisch alle wandelaars met een hond aan met de vraag of ze op de hoogte waren van de reglementering. Ook de hulpagenten en de motorrijders van de politie gingen op pad, klaar om waar nodig te verbaliseren. Ook zij spraken systematisch alle baasjes aan over de actie. Echt veel werd er niet geverbaliseerd, want dat kan natuurlijk alleen als de beestjes op heterdaad betrapt worden.

In elk geval bleek de campagne indruk te hebben gemaakt. Dit is aantoonbaar door een dubbele telling van de drollen op de hotspots, voor en na de campagne. Bijna overal was er een beduidende vermindering, bijzonder opmerkelijk, voor deelgemeente Knokke, in de Winston Churchilllaan (een daling van 81 %), de Paul Parmentierlaan (‑ 76 %) en rond het Zegemeer (‑ 74 %). Franspad, Cottagepad, Vlierpad en Braambessenpad blijven daarentegen, ondanks een redelijke daling, verontrustend. Een heel slechte gewoonte blijft ook het op straat achterlaten van de zakjes. In Heist scoren de Scheurleg (‑ 84 %), de Koudekerkelaan (‑ 82 %), de groenstrook van de Elizabetlaan (‑ 79 %) en de kerkomgeving (‑ 57 %) heel goed; de trambedding daarentegen blijft een serieus probleem.