6.5.08

Analyse klachtenmanagement

Volgens het Gemeentedecreet moet elke gemeente een systeem van klachtenbehandeling hebben. In dat verband werd vorig jaar ook in Knokke-Heist een reglement vastgesteld. In 2007 werden in totaal 1762 klachten of meldingen ontvangen. De klachten gingen vooral over de wegenis, stedenbouw, het verkeersbeleid en bezwaren tegen milieuvergunningen. Uit het analyserapport blijkt verder dat zowat 10 procent van de klachten die in Knokke-Heist worden ingediend eigenlijk bestemd zijn voor instanties buiten de gemeente. Ook zijn er diensten zoals Cultuur en Vrije Tijd die helemaal geen klachten te verwerken kregen.