7.5.08

Minder bomen?

Open VLD-raadslid Kathleen van der Hooft heeft het college geïnterpelleerd over het lot van de bomen bij de heraanleg van de Parmentierlaan, de Koningslaan en de Meerlaan in Knokke. Niet alleen resulteert de vernieuwing in minder parkeerplaatsen, maar ook worden de bomen opgeofferd. "Alleen in de Meerlaan al zullen 150 bomen verdwijnen. Ik schat voor de 3 lanen: meer dan 300 bomen" aldus het raadslid. Ondanks het versmallen van het straatbeeld blijkt er niet voldoende plaats om het gros van de bomen te laten staan. Dat heeft onder meer te maken met het voorzien van ruimte voor een fietspad. Burgemeester Lippens heeft vervolgens aan Schepen Lierman gevraagd om de plannen te herbekijken ten einde zoveel mogelijk bomen te kunnen behouden. Veel hoop in dat verband is er echter niet.