15.4.08

Veiliger beloodsen

De beloodsing van de zeeschepen, die voor onze kust opstomen naar de Schelde en Antwerpen, wordt een stuk veiliger. De Vlaamse en Nederlandse loodsen vervangen op korte termijn namelijk hun papieren kaarten door een laptop. In deze draagbare computer liggen alle actuele gegevens opgeslagen, die nodig zijn om de schepen veilig en efficiënt te beloodsen. Het gaat onder meer om de afmetingen van het schip, de diepte van het vaarwater en de aanwezigheid van andere schepen in de buurt. Het overschakelen naar een draagbare versie van het elektronisch kaartsysteem drong zich op omdat steeds grotere containerschepen op en af naar Antwerpen varen.