16.4.08

Actie tegen toploon Maurice Lippens

Na Philips en Corporate Express kan ook Fortis op de aandeelhoudersvergadering van 29 april een schrobbering verwachten van kleine en grote beleggers. Adviesbureau Riskmetrics is ontstemd over het beloningsbeleid. De Vereniging van Effectenbezitters verzet zich tegen herbenoeming van president-commissaris Maurice Lippens uit Knokke-Heist. De tijd dat aandeelhouders zich niet bekommerden om topbeloningen lijkt definitief voorbij. Zeker nu ook grote buitenlandse beleggers, zoals internationale pensioenfondsen en verzekeraars, bij beursbedrijven aan de bel trekken als er onduidelijkheid is over de verhouding tussen de beloning en de prestaties van topbestuurders.


Adviesbureau Riskmetrics, dat grote beleggers wereldwijd op 38.000 aandeelhoudersvergaderingen in honderd landen adviseert over hun stemgedrag, spoort grote aandeelhouders van Fortis aan het beloningsbeleid ter discussie te stellen op de aandeelhoudersvergadering van 29 april. Dat blijkt uit een zopas vrijgegeven rapport. Pensioenfondsen en verzekeraars nemen de adviezen van Riskmetrics doorgaans zeer serieus. Bij Philips en Corporate Express keurden aandeelhouders eind maart en begin april delen van het beloningsbeleid af. Probleem bij Fortis is dat de onderneming aandeelhouders niet de kans geeft apart over de beloning van bestuurders te stemmen, zo blijkt uit de agenda voor de jaarvergadering van 29 april. Fortis bood beleggers deze mogelijkheid het laatst vier jaar geleden. Volgens Riskmetrics wijkt Fortis daarmee significant af van vergelijkbare beursgenoteerde bedrijven. Toch heeft de bankverzekeraar zo op het oog wel een en ander uit te leggen. Bij de publicatie van het jaarverslag eind maart, bleek dat Fortis het basissalaris van bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron met 73 procent wil verhogen, tot 1,3 miljoen euro. De bankverzekeraar heeft ervoor gekozen de verhoging van het salaris van Votron op de jaarvergadering te koppelen aan diens herbenoeming voor vier jaar. Wie Votron's loonstijging wil blokkeren, moet dus tegen zijn herbenoeming stemmen. Riskmetrics kiest op dit punt eieren voor z'n geld en adviseert beleggers vóór herbenoeming van de topman te kiezen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) staat op hetzelfde standpunt.

Ook de herbenoeming van invloedrijke president-commissaris graaf Maurice Lippens staat op de agenda. Lippens is al sinds 1990 bestuurder bij Fortis en zou volgens de code Lippens niet moeten worden herbenoemd. Op basis van zijn lange zittingstermijn geldt Lippens trouwens ook volgens de Nederlandse bestuurscode Tabaksblat niet meer als onafhankelijk. Riskmetrics adviseert aandeelhouders toch in te stemmen met herbenoeming van Lippens omdat er voldoende 'onafhankelijke' commissarissen zijn bij Fortis. De VEB deelt dit standpunt niet. "Wij stemmen waarschijnlijk tegen herbenoeming van Lippens", laat woordvoerder Gerben Hettinga weten. Ook Riskmetrics heeft zware kritiek. Fortis biedt volgens het adviesburau nauwelijks inzicht in de prestatiecriteria waaraan bestuurders moeten voldoen om bonussen te ontvangen. "Beleidsregels zijn vaag en geven te veel speelruimte aan commissarissen en het beloningscomité, waarbij aandeelhouders toezicht en invloed wordt onthouden." Deze kwestie is dit jaar extra pikant, gelet op de beloningen van president-commisaris Lippens en bestuursvoorzitter Votron. Eind maart bleek dat Lippens, die zelf voorzitter is van het beloningscomité, sinds 1 januari een hogere bezoldiging heeft gekregen. Zijn jaarvergoeding is 75 procent gestegen, van vier tot zeven ton. Aandeelhouders kunnen deze gang van zaken op de vergadering van 29 april wel aan de orde stellen, maar staan verder voor een fait accompli. "Als Fortis het beloningsbeleid bij volgende aandeelhoudersvergaderingen niet expliciet agendeert, zullen wij dat zelf doen", zegt Hettinga van de VEB. De woordvoerder van Fortis geeft aan dat het huidige beloningsbeleid nog altijd in lijn is met het in 2004 door aandeelhouders goedgekeurde beleid. "Maar we nemen de signalen van aandeelhouders zeer serieus."