14.4.08

Plotse controle op zondagsrust in Knokke-Heist

Zondag was er in Knokke-Heist onverwacht dan toch controle op de zondagsrust. Een aantal zaken hebben een verwittiging gekregen wegens het tewerk stellen van personeel op zondag. Volgens de gedupeerden en volgens de gemeente gaat het duidelijk om een fout in de nieuwe wetgeving. In het vorige KB dat deze materie regelde (KB van 7/11/1966) was voorzien dat tewerkstelling mogelijk was op die plaatsen waar er tijdens het weekend een toevloed van toeristen was (ingevolge het bestaan van bezienswaardigheden, natuurschoon, ondernemingen voor sportieve of culturele ontspanningen, bedevaartoorden, logies of restauratieaangelegenheden). Deze mogelijkheid werd echter niet hernomen in het nieuwe Koninklijk Besluit van 09/05/2007 (BS 3/7/2007) dat specifiek de tewerkstelling van werknemers op zondag regelt in kleinhandelszaken gevestigd in badplaatsen en toeristische centra. Eigenaars van handelszaken voeren aan dat als ze van 1 oktober tot 30 april moeten sluiten op zondag dit een daling van circa 20 procent betekent op de jaaromzet. Niet alleen de kleinhandel zal er onder lijden, maar ook andere sectoren. De handelaars in Knokke-Heist eisen dat wordt teruggegrepen naar de oorspronkelijke wetgeving terzake.


Inmiddels laat Federaal minister van Werk Josly Piette bij de Nationale Arbeidsraad onderzoeken waarom in de nieuwe arbeidswet de uitzondering voor zondagopeningen voor boetieks en kappers in toeristische zones zoals de kust is geschrapt. Hijzelf noch zijn kabinet weten hoe de vork aan de steel zit met de nieuwe wetgeving gezien die is tot stand gekomen onder zijn voorganger minister Van Velthoven.