19.4.08

Falend wegbeheer zorgt weer voor chaos

Dat de verantwoordelijken voor het wegbeheer aan de Oostkust incompetent zijn is dit weekend andermaal gebleken. Nochtans waren werklui er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd om in een ijltempo de wandelbrug over de Elizabetlaan in Heist-West te slaan. Het afsluiten van de kustweg heeft in dit geval slechts uren in plaats van dagen geduurd. Bij het verwijderen van de wegversperring richting Knokke-Heist vonden de bevoegde (of eerder ONbevoegde) diensten het echter niet nodig om gelijktijdig ook de versperring en omleiding bij de zeewaartse bruggen weg te nemen. Dit onverantwoord plichtsverzuim heeft ervoor gezorgd, dat het hele weekend lang het verkeer, dat gebruik maakte van de zeewaartse sluisbrug richting Knokke-Heist onnodig werd teruggeleid naar de landwaartse bruggen, voor het naar de badstad kon doorrijden. Vooral bij het ophalen van de landwaartse bruggen leidde dit ondoordacht geknoei tot een onnodige verkeerschaos. De bevolking aan de Oostkust is het beu steeds maar gegijzeld te worden door de incompetentie van de instanties die moeten instaan voor het wegbeheer en het afregelen van verkeerslichten.

Inmiddels ligt de langverwachte wandel- en fietsbrug over de Elizabetlaan. Vier jaar geleden organiseerde de Vlaamse Bouwmeester Bob Van Reeth een wedstrijd om de zeedijk in Heist West over de kustbaan heen te verbinden met het natuurgebied bij de vroegere Fourierstraat. De 107 m lange brug moet de komende weken nog verder worden afgebouwd. Ondermeer zal, om het gevaar van de ‘eigenfrequentie’ tegen te gaan, beton worden toegevoegd in de schaalsctructuur van de brug. Het algemeen evenwicht van de constructie kan echter pas worden gevonden nadat de brug compleet geassembleerd is.