12.3.08

Polé Polé Beach moet Heistse strandduinen niet herstellen

De correctionele rechtbank in Brugge heeft de herstelvordering van het Vlaamse Gewest ten aanzien van de organisatoren van Polé Polé Beach verworpen. Het Vlaamse Gewest stelde in 2004 en 2005 proces-verbaal op wegens het afgraven van de duinen tussen Heist en Duinbergen. De organisatoren, vertegenwoordigd door de voorzitter en administratief verantwoordelijke, kregen opschorting van straf. Voor de organisatie van Polé Polé Beach 2004 en 2005 liet het gemeentebestuur van Knokke-Heist een deel van de duinen tussen Heist en Duinbergen afgraven. Volgens het gemeentebestuur was dat noodzakelijk voor de veiligheid. Volgens het Vlaamse Gewest was de ingreep onwettig. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos was de vzw Ariba, de organisatie achter Polé Polé, verantwoordelijk voor de ingreep. De rechtbank stelde dat de inbreuken bewezen zijn. Toch had de rechtbank begrip omdat ze meent dat ze gepleegd zijn uit onduidelijkheid. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist ruggesteunde de organisatie en verklaarde schriftelijk dat er voor haar geen problemen waren met de afgraving. Toch hadden de organisatoren volgens de rechter voorzichtiger moeten zijn. Ze hadden beloofd de milieuwetgeving te respecteren. Die afspraken hebben ze niet nageleefd. De vraag tot herstel in oorspronkelijke staat werd door de rechtbank afgewezen als ongegrond. Niemand blijkt immers de oorspronkelijke staat te kennen. Dat blijkt uit het proces-verbaal van de administratie zelf.