13.3.08

Geen toestemming voor veiligheidsraster bij paddenoverzet

Van zohaast de voorbije weken de temperatuur ’s nachts boven de 8 graden steeg waren de vrijwilligers van Natuurpunt in Knokke-Heist in de weer voor de jaarlijkse trek van de amfibieën. Het zijn vooral de Bruine kikker (Rana temporaria) en de Gewone pad (Bufo bufo) die in het vroege voorjaar als eersten aan de trek beginnen. Zo ook de diertjes die in het Blinckaertduinbos overwinteren. Ze trekken naar de voortplantingspoelen in de Kalfduinen. Dit jaar weigerden het gemeentebestuur en de Compagnie Het Zoute echter toestemming voor het plaatsen van een raster. Dat moet verhinderen dat de diertjes onbegeleid de baan oversteken. Door de weigering hebben heel wat amfibieën het niet gehaald. Natuurpunt hoopt evenwel dat de betrokken partijen tegen dat de hoofdtrek begint alsnog toestemming zullen geven voor een afrastering langs de wegberm.

Wie wil meewerken bij het overzetten van de amfibieën, kan ons via onze website www.natuurpuntknokke-heist.be contacteren of informatie over de paddenoverzet bekijken. Op trekdagen spreken we af aan het rondpunt aan de Boslaan – Eikenlaan. Een fluo-veiligheidsjasje is verplicht. Een emmer en een zaklamp zijn uiterst handig.