14.3.08

Alle kustburgemeesters ageren tegen nieuwe koopzondagenregeling

Tijdens overleg in het Staf Versluyscentrum in Bredene zijn de kustburgemeesters overeengekomen om te ageren tegen een nieuwe koninklijk besluit over de koopzondagen. Naar voorbeeld van Knokke-Heist gaan nu alle gemeenten langs de kust bij de bevoegde overheid aandringen om de wetgeving zo vlug mogelijk aan te passen. Dit is dringend nodig want vorige zondag hebben inspecteurs bij winkeliers in Knokke-Heist al hun eerste vermaningen uitgedeeld. Volgens een nieuw koninklijk besluit (KB) mogen de winkeliers de zondagen waarop ze open blijven niet langer zelf kiezen. Handelaars in toeristische centra, zoals aan de kust, doen hun zaak op zondag open naargelang van het weer en tijdens drukkere periodes. De nieuwe wet van 2007 bepaalt dat handelszaken maximaal 13 zondagen per jaar personeel kunnen tewerkstellen. Bovendien mogen ze enkel die zondagen kiezen waarop er een evenement in de gemeente plaatsvindt. Bij de totstandkoming van dit besluit is de wetgever er blijkbaar aan voorbij gegaan dat er ook in het verleden uitzonderingen werden gemaakt voor de toeristische zones, zoals in het Koninklijk Besluit van 7 november 1966. In dat besluit was de tewerkstelling op die 13 zondagen niet enkel mogelijk wanneer er evenementen plaatsgrijpen, maar ook op die plaatsen waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen is. En net deze mogelijkheid is deze keer niet opgenomen in het huidige KB. Dit heeft een belangrijke beperking tot gevolg met een zware impact voor heel wat handelaars, want het is op basis van deze bepaling dat winkels in kustgemeentes op zondag open konden zijn.