13.3.08

Meer bewakingscamera's in Knokke-Heist

Omdat de huidige 16 bewakingscamera's in Knokke-Heist steeds meer vruchten afwerpen gaat het gemeentebestuur het aantal verder uitbreiden. Dat zal nog voor de zomer gebeuren. Zo komt er onder meer een camera aan de west- en oostzijde van het Abraham Hansplein. Op die manier kan op drukke momenten het in- en uitrijdende verkeer in het oog gehouden worden. Daarnaast wordt ook op de rotonde van de Raveschootlaan een camera geplaatst. Eerder zei hoofdcommissaris Van Nuffel reeds dat het invoeren van cameratoezicht een “efficiënter optreden van de interventieploegen” in de hand heeft gewerkt.