12.3.08

Aanhoudend getouwtrek rond de mosselvisserij

Het getouwtrek rond de toekomst van de mosselindustrie blijft aanhouden. Dat is niet alleen nefast voor de mosselvissers, maar ook voor heel wat restaurants in onze kustregio die graag Zeeuwse mosselen op het menu zetten. De Nederlandse Tweede Kamer heeft een motie goedgekeurd volgens dewelke de regering er alles aan moet doen om op mosselzaad te kunnen blijven vissen in de Waddenzee. Alleen GroenLinks stemde tegen. “Maar”, zegt de ijzerbijtende Nederlandse minister van Landbouw, Gerda Verburg, “dit voorjaar mag het alvast niet”. In het najaar kunnen de vissers wel uitvaren. Tot dan wil Verburg dat er louter wordt gevist voor wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek moet uitwijzen of de mosselvisserij schade veroorzaakt aan de natuur van de Waddenzee.