7.2.08

Vrij rustige Carnavalviering

Woensdag kort na de middag werd in Heist een punt gezet achter de Carnavalviering. De laatste "die-hards" gingen dan hun roes uitslapen. Afgezien van een aantal vechtpartijen is het een vrij rustige carnaval geworden. Opvallend was echter het feit dat onder de jongeren niet alleen flink wat alcohol wordt verzet, maar dat ook fors wordt "gesnoven". Verder is er ook nog ludiek nieuws. Enkele carnavalisten die dinsdagavond verkleed als golfspelers de straat opgingen vonden de zak met golfstokken algauw te zwaar. Ze lieten ze dan ook in een herberg achter. Andere carnavalisten trokken er echter gevaarlijk zwaaiend de straat mee op. Zonder incident wist de politie zich evenwel over de slagijzers te ontfermen. De golfstokken wachten inmiddels in het politiekantoor op hun rechtmatige eigenaar.