8.2.08

Nederlandse commissie bekijkt ontpolderen

De nieuwe commissie die zoekt naar andere mogelijkheden voor het natuurherstel bij de Westerschelde wordt geleid door de Nederlandse VVD-politicus Ed Nijpels. Het gaat met name om alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder bij Saeftinghe en de uitbreiding van het Zwin bij Knokke-Heist en Retranchement. Onder de andere leden van de natuurherstelcommissie bevindt zich ook hoogleraar waterbeheer Suzanne Hulscher. Nijpels beseft dat het geen eenvoudige opdracht is. Hij zegt dat onder meer rekening gehouden moet worden met internationale verdragen. De Nederlandse commissie moet uiterlijk tegen 1 november rapport uitbrengen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat ons land de plannen voor de uitbreiding van het Zwin nog zal willen terugdraaien.