22.2.08

Gedragscode voor Vlaamse havens

De vier Vlaamse havens hebben samen met Vlaams minister-president Kris Peeters een reeks gedragsregels afgesproken die de promotie van de Vlaamse havens moeten bevorderen. De gedragsregels zijn opgelijst in een zogenaamde "code of conduct". In 2007 zag Flanders Port Area het daglicht. Toen werden onder meer afspraken gemaakt voor samenwerking tussen de Vlaamse havens (Zeebrugge,Gent, Antwerpen, Oostende). Ook een samenwerking rond het promotiebeleid was daarbij voorzien. Dat gezamenlijke promotiebeleid zal worden ondersteund door een reeks vrijwillige gedragsregels tussen de havens. Die regels zijn volgens minister-president Peeters niet bedoeld als rem op de "verstandige concurrentie" tussen de havens, maar zijn er vooral op gericht het imago van de Vlaamse havens positief te ondersteunen. In de gedragscode spreken de havenbedrijven onder meer af om geen informatie over andere havenbedrijven te verspreiden die bijvoorbeeld misleidend of negatief is. Havens die niet aan de behoeften van een bepaalde klant kunnen voldoen, engageren zich er ook voor om te wijzen op eventuele mogelijkheden bij de andere havenbedrijven. Mochten er toch geschillen zijn over de naleving van de gedragscode, dan wordt de gewestelijke havencommissaris ingeschakeld als bemiddelaar.