19.2.08

8 jaar wachttijd voor sociale huurwoning in Knokke-Heist

Kandidaat-huurders in West-Vlaanderen moeten gemiddeld 2 jaar en een anderhalve maand wachten op een sociale huurwoning. In Knokke-Heist is dat echter veel langer. Dat blijkt uit cijfers van de sociale huisvesting in West-Vlaanderen die Vlaams volksvertegenwoordiger Gino De Craemer opvroeg bij minister Keulen. De gemiddelde wachttijd blijft daarmee ongeveer gelijk met de vorige jaren. In West-Vlaanderen werden in 2006 zo'n 26.320 woningen beheerd door de sociale huisvestingsmaatschappijen en werden nog zo'n 3.221 bijkomende huurwoningen gepland. Daarnaast werden in 2006 zo'n 1.399 woningen door sociale verhuurkantoren beheerd. De wachtlijsten in West-Vlaanderen zijn licht gestegen ten opzichte van de vorige jaren. In 2007 waren er zo'n 14.405 kandidaat-huurders tegenover 12.014 in 2005. In 2006 bedroeg de wachttijd in de provincie gemiddeld 779 dagen terwijl dit in 2005 ongeveer 744 dagen was. De langste wachttijden werden genoteerd in Meulebeke, Jabbeke en Beernem. Knokke-Heist stak er ver bovenuit met een wachttijd van 2.932 dagen. Opvallend is het beperkte aandeel van de sociale verhuurkantoren. Nochtans is het verhuren van privéwoningen via een SVK een efficiënt antwoord op de grote vraag naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Zonder dure verkavelingsprojecten op te starten of woningen en percelen te moeten onteigenen, kan snel in goedkope woningen worden voorzien. Gino De Craemer pleit er voor het aanbod van sociale woningen via sociale verhuurkantoren te verhogen en zal deze problematiek aankaarten in de commissie.