20.2.08

Carnaval beschermd cultuurerfgoed?

Het Vlaams Parlement overweegt een voorstel van resolutie om het georganiseerde carnaval in Vlaanderen te erkennen “als waardevolle en belangrijke cultuurvorm”. De indieners van dit voorstel van resolutie zijn de mening toegedaan dat de carnavals-traditie in ons land inderdaad tot het Vlaamse immateriële culturele erfgoed behoort. De cultuurvorm voldoet aan de definitie vervat in de Unesco-conventie. De overkoepelende organisatie van carnavalsverenigingen, de vzw Federatie Europese Narren Vlaanderen, vraagt trouwens al jaren dat de overheid carnaval als cultuurfenomeen zou erkennen.