19.12.07

Scheldeverdragen goedgekeurd

Nu de Nederlandse Tweede Kamer dinsdag de Scheldeverdragen heeft goedgekeurd kan donderdag gestart worden met de verdieping van de vaarweg. Tussen de monding benoorden Knokke-Heist en de haven van Antwerpen worden de drempels in de vaargeul weggebaggerd tot een diepte van 13,1 meter. Dat is nodig om de haven van Antwerpen beter bereikbaar te maken voor de steeds groter wordende containerschepen. Het aanleggen van nieuwe natuur als compensatie voor de verdieping staat ook in de verdragen. Een Nederlandse commissie heeft echter nog twee jaar de tijd om te onderzoeken of aanleg van natuur door ontpoldering, zoals bij het Zwin, kan worden voorkomen.

De Kleine Letters van de Goedkeuring

Voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en 't Zwin is voorlopig dus nog geen oplossing gevonden. Een ruime Kamermeerderheid stemde in Den Haag wel voor de motie van CDA-Kamerlid Koppejan. Dat betekent dat een commissie nog volgend jaar alternatieven moet presenteren om gedwongen ontpoldering te voorkomen. Alleen SP, GroenLinks en D66 stemden tegen deze motie.De verdragen over het nautisch beheer van het Scheldegebied, de ontkoppeling van de loodsgeldtarieven in Vlaanderen en Nederland en de Scheepvaartverkeerswet werden met algemene stemmen aangenomen. Het verdrag over de ontwikkelingsschets voor de Schelde - waarin zowel de verdieping als de ontpoldering zijn afgesproken - kreeg niet de steun van SP, VVD, SGP en PVV. Samen met Verdonk en D66 steunden deze partijen het amendement van SGP-Kamerlid Van der Staaij om een voorbehoud te maken op de Scheldeverdragen, waardoor gedwongen ontpoldering onmogelijk zou zijn. Toen dat het niet haalde, kwam Van der Staaij met een tweede amendement om de Kamer vetorecht te geven, mocht het kabinet ooit toch tot ontpoldering willen overgaan. Ook dat haalde het niet. Opvallend was het grote aantal partijen (SP, D66, VVD, SGP, Verdonk en PVV) dat de motie steunde waarmee VVD-Kamerlid De Krom probeerde te bereiken dat premier Balkenende een toespraak zou komen houden, mocht ooit de dijk van de Hedwigepolder (en het Zwin) worden doorgestoken.