19.12.07

Probleem kinderparken strand

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft het lastenboek voor de zomerexploitaties op het strand goedgekeurd voor de komende zes jaar. Het omvat onder meer de verkoop van consumptie-ijs en het nemen van foto’s op de zeedijk en het strand. Bij het opstellen van het lastenboek is de gemeente echter op één probleem gestoten. Volgens het prup moeten de installaties van de kinderparken op het strand tijdens de winter volledig worden weggenomen. De gemeente is echter van oordeel dat deze kinderparken geen storend element vormen en dat het verwijderen van de installatie financieel onhaalbaar is voor de uitbaters. Knokke-Heist vraagt dan ook een uitzondering aan de provincie.