20.11.07

Vergunning ‘drankslijterijen’ in Knokke-Heist voortaan bij de gemeenteadministratie

Het is bekend dat wie een zaak wil uitbaten waar alcoholische drank wordt geschonken een vergunning nodig heeft. Tot nu konden de eigenaars van café's, restaurants en inrichters van openbare gelegenheidsfeesten daarvoor bij de politie terecht. Aangezien het lokale korps - als zelfstandige entiteit - niet langer mag worden belast met louter administratieve zaken, heeft het gemeentebestuur de taak overgenomen en gereorganiseerd. Voortaan dient men de vergunning aan te vragen bij de Secretarie in het stadhuis Knokke. Daarop volgt een plaatsbezoek door iemand van het Technisch Bureau. Deze controleert dan of de lokalen voldoen aan welbepaalde criteria qua grootte, hygiëne, toegankelijkheid, verwarming en verluchting. Personen die de drank wensen op te dienen mogen ook geen bepaalde veroordelingen hebben opgelopen.


Wie heeft zo’n vergunning nodig? Al wie een nieuwe zaak wenst te openen waar alcohol wordt geschonken, of een zaak die meer dan een jaar gesloten is geweest of grondig verbouwd werd. Ook wie tijdelijk, bv. naar aanleiding van een feest, op de openbare weg alcoholische drank wil verkopen, heeft een vergunning nodig.

Inlichtingen: secretarie@knokke-heist.be of tel. 050 630 113.