21.11.07

Ontpoldering Zwinbuffer geen compensatie voor verdieping Schelde.

Het herstel van de natuur die aangetast wordt door de verdere verdieping van de Westerschelde is enkel onmiddellijk aan de rivier in kwestie mogelijk. Dus niét op het grondgebied van Knokke-Heist. Zowel de Europese regels als de Nederlandse Natuurbeschermingswet geven dat onomstotelijk aan. Dat heeft de Tilburgse hoogleraar Europees en internationaal milieurecht Verschuuren uitgezocht. Hij deed dat op verzoek van onze buurprovincie Zeeland. Verschuuren geeft aan dat de voorziene 600 hectare natuurherstel direct moeten verbonden zijn met de noodzaak de natuur in de Westerschelde op orde te brengen. Daar hoort het Zwin vanwege de afstand dus duidelijk NIET bij. De studie is koren op de molen van de landbouwers in het Knokke-Heistse buitengebied die, met de actie "Red onze Polder", al maanden ageren tegen de voorgenomen ontpoldering van hun akkers.