20.11.07

Gekapte bomen langs Leopoldkanaal slechts deels vervangen!

Langs de Leopoldvaart is een firma maandag gestart met het vellen van driehonderd bomen vanaf de Siphon. Er werd tot verleden week nog beweerd dat de gekapte bomen onmiddellijk vervangen zouden worden. Nu blijkt echter dat er aan de zuidkant van de Blinker geen nieuwe bomen worden neergepoot. Er wordt gewacht op de resultaten van een studie die Waterwegen en Zeekanaal moet maken tegen maart van volgend jaar. Het herplanten van die bomen hangt dus af van een eventuele uitbreiding van het Schipdonkkanaal. Nu vraagt men zich af of het kappen van de bomen werkelijk nodig is, of dat het gaat om een stiekem voorbereiding van het Noorderkanaal.