21.11.07

Rusthuizen toch betaalbaar?

Na het doorlichten van de rusthuizen weerlegt de Autonome Vereniging Het Dak in Knokke-Heist de bewering dat de rusthuizen onbetaalbaar geworden zijn. Het Dak beheert de rusthuizen Van Troost, De Noordhinder en de serviceflats De Mardyck. Volgens Jean Paul De Kesel van de Sociale Dienst is gevraagde dagprijs van 40,48 euro voor de meeste mensen haalbaar. Het Dak helpt de mensen trouwens om al hun rechten uit te putten. Zo kunnen ze bovenop hun pensioen ook aanspraak maken op een zorgverzekering van 125 euro en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Ook Annie Vandenbussche, OCMW-voorzitter in de badstad, stelt vast dat haar dienst steeds minder moet tussenkomen om een rusthuisverblijf te helpen bekostigen. 'Dertig jaar geleden spraken we over een tussenkomst van het OCMW in 60 procent van de gevallen, vandaag bedraagt dat nog slechts 20 procent.'