23.5.07

Nieuwe Directrice Atheneum

Het Atheneum in Knokke-Heist staat onder andere leiding. De nieuwe directrice Annie De Meerleer vervangt Hugo De Plecker, die de school jarenlang bestuurde. De Meerleer was tot voor haar aantreden in de badstad lerares informatica in Brugge. Ze was er eveneens ICT-coördinator en lid van de schoolraad. Ook stelde ze de examens- en lessenroosters op en kent aldus het klappen van de zweep. In het atheneum wordt een nauwe samenwerking met de Middenschool en de Basisschool onder leiding van Patrick Caestecker en Anne Vermeersch één van haar topprioriteiten. Verder wil ze het evaluatie- en sanctiebeleid verder uitbouwen en de kwaliteiten van de school naar buiten brengen. De nieuwe directrice zal tijdens de Opendeurdag in de Campus Heist op 9 juni reeds kennis maken met de ouders en de leerlingen.