21.5.07

Einde van Heist als badplaats?

Kenners in de badstad menen dat, als er niet gebaggerd wordt, de zandbank voor Heist deze zomer al een reëel gevaar zal opleveren voor de badgasten. Ten einde klaarheid te scheppen heeft Daniël Serie de stand van zaken opgemeten vanaf een positie oostelijk van de Raan tot bij de Baai van Heist. Daaruit blijkt dat de zandbank verder aangroeit in de richting van Duinbergen. Als de overheid geen maatregelen neemt dat zal men over een paar jaar in Heist zo'n 3 km moeten lopen naar de laagwaterlijn. Dat is beslist niet de wandeling waar toeristen en badgasten op zitten te wachten. De verzanding maakt het verder nutteloos dat men de Surfclub VVW Heist naar een nieuwe locatie laat verhuizen. Ook daar maakt de zandplaat het in zee steken binnenkort onmogelijk. Onmiddellijk gevaar bestaat er tenslotte reeds voor mensen die tussen de golfbrekers Resolut en Triton gaan zwemmen. Volgens Serie moet al het water door de geul vanaf de westelijke strekdam tot aan de Triton door de kel en dat terwijl de ebstroom zuidwest inloopt. Het wordt hoogtijd dat de verantwoordelijken op het strand gaan kijken in plaats van zich blind te staren op theoretische modellen. Doet men dat niet, dan gebeuren er ongelukken en betekent een en ander op termijn het einde van Heist als badplaats.