25.5.07

Masterplan voor Duinbergen

Het College in Knokke-Heist probeert de gemeenteraad volgende week warm te maken voor een nieuw omgevingsplan voor Duinbergen. Voor de deelkern is er volgens burgemeester en schepenen nood aan een globale aanpak. Die moet borg staan voor een aantrekkelijke en nog meer leefbare deelgemeente. Daarbij zou de aandacht vooral moeten uitgaan naar de essentiële noden van bewoners, tweedeverblijvers en toeristen. Het totaalproject zal oog hebben voor bestrating, groenaanleg, verlichting en de integratie van kunst in de Duinbergse leefomgeving. Het College zal aandringen om binnen de kortste keren een ontwerper aan te stellen voor de opmaak van het zogeheten "Masterplan Duinbergen". Men wil in dat verband beroep doen op de Vlaamse bouwmeester om het bestuur bij te staan.