19.2.13

Overeenkomst bodembeheer Port of Zeebrugge ondertekend

In het Pierre Vandammehuis in Zeebrugge werd dinsdagmorgen een overeenkomst ondertekend voor het bodembeheer in het havengebied. Het ging om een "bedrijfsspecifieke overeenkomst" tussen Port of Zeebrugge en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-schappij (OVAM). Het betreft een akkoord op maat, dat het havenbedrijf toelaat haar verplichtingen inzake bodembeheer te spreiden in tijd en aan te pakken in functie van prioriteit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen en verplichtingen van het Vlaamse Bodemdecreet. Een bedrijfsspecifieke overeenkomst verzoent aldus economische en ecologische belangen en creëert nieuwe opportuniteiten. Ondertekenaars waren Joachim Coens voor de Port of Zeebrugge en Henny De Baets voor Ovam.