21.2.13

Megacontainercongres in Zeebrugge

In het Pierre Vandammehuis in Zeebrugge werd woensdag en donderdag de topconferentie gehouden van Coastlink. Onderwerp van debat tijdens de twee conferentiedagen was de schaalvergroting in de containersector en hoe de Europese havens zich hierop moeten voorbereiden. In december werd in onze kusthaven met de Marco Polo het eerste schip met meer dan 16.000 laadkisten binnengeloodst. In juli van dit jaar worden de eerste schepen met een capaciteit van meer dan 18.000 containers in de vaart genomen. Dat betekent noodzakelijke aanpassingen aan de haveninfrastructuur en het vergroten van de diepgang. Zeebrugge bereidt zich al geruime tijd voor. Groter probleem is echter de vlotte ontsluiting van het hinterland via waterwegen, spoor en wegvervoer. Zowat alle Europese havens kampen trouwens met dezelfde problematiek. Ook aan bod op het Coastlink congres: de impact van het containervervoer op het verkeer en het milieu.