25.1.13

Wijkinspecteurs controleren trottoirs, greppels (en Vlaams Gewest?)

Net voor de algemene dooi van zondag, wordt in onze regio nog sneeuw verwacht. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist roept de bevolking dan ook andermaal op om hun trottoir en greppel sneeuw- en ijsvrij te maken. De Politieverordening bepaalt dat de eigenaars, huurders of vruchtgebruikers verplicht zijn erover te waken dat de trottoirs en de greppels vóór hun al of niet bewoonde grond, gebouw of gedeelte daarvan, in propere staat zijn en dat sneeuw en ijs moeten worden geruimd. Ook de greppel moet sneeuwvrij blijven zodat bij dooi het water kan afgevoerd worden. Voor meergezinswoningen vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers, en zo dit niet is bewoond, van deze van de verdiepingen, te beginnen met de laagst gelegen. Het sneeuwvrij houden van greppels ligt echter niet zo voor de hand gezien bij het vrijmaken van de straat sneeuw vaak in de greppels wordt geduwd. Ook wordt er geklaagd over het feit dat mensen die hun oprit sneeuwvrij maken grote blokken sneeuw en ijs zomaar op de openbare weg gooien, wat vooral gevaarlijk is voor fietsers. EN ondanks het feit dat het Gewest meer dan een week de tijd heeft gehad blijft het fietspad langs de Elizabetlaan in Knokke-Heist er levensgevaarlijk bijliggen. De vraag is of de wijkinspecteurs ook zullen optreden tegen het plichtsverzuim van het Vlaams Gewest? 

Wat de politieverordening op de openbare weg precies allemaal inhoudt, lees je hier. http://www.knokke-heist.be/node/13393 

80-plussers en minder mobiele inwoners van Knokke-Heist kunnen gratis een beroep doen op het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap om sneeuw te ruimen. U dient zich hiervoor dan wel in te schrijven bij het PWA op het Kraaiennestplein in Heulebrug (teL 050 53 09 67) tijdens de weekdagen tussen 8.30 en 16 uur.