25.1.13

Ook faunapassages voor de A11

Ook dieren zullen straks onder de nieuwe havenrondweg kunnen doorlopen, zodat voor het kleinwild geen afgesloten gebieden ontstaan. Zoals eerder gemeld verzorgen de Nederlandse architecten Zwarts & Jansma het ruimtelijk ontwerp voor de nieuwe havensnelweg A11 tussen Westkapelle en de Blauwe Toren. Dat gebeurt in samenwerking met Bureau Bas Smets. De twaalf kilometer lange weg moet de haven van Zeebrugge beter verbinden met het achterland. In het ontwerp wordt rekening gehouden met hoe de infrastructuur beleefd wordt vanaf zowel de weg als vanuit het landschap. Doelstelling daarbij is de superpositie van een heldere verkeerssituatie en de beleving van het landschap vanaf de weg en van de architectuur van de kunstwerken en daar waar mogelijk een handhaving, versterking of herstel van de lineaire structuren van het landschap. De in het infrastructuurontwerp toe te passen kunstwerken omvatten 6 U-bakken, 8 bruggen, 3 tunnels, diverse snelweg-elementen zoals bijvoorbeeld geluidswerende voorzieningen, 2 knooppunten en diverse kunstwerken die de lokale omgeving bedienen zoals bijvoorbeeld lokale bruggen, onderdoorgangen en faunapassages.