25.1.13

Politieverordening voor een veilig Carnaval

Om het aanstaande Carnavalgebeuren in goede banen te leiden wordt volgende week in Knokke-Heist een tijdelijke politieverordening goedgekeurd. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de nieuwe Vlaamse geluidsnormen die sinds 1 januari van kracht zijn. Het maximaal toegelaten geluidsniveau van de praalwagens mag tijdens de carnavalstoet de 98 dB(A) niet overschrijden. De meting gebeurt naast de stoet tussen het publiek. Verder is het gebruik van de geluidsversterking op de praalwagens, na de zondagstoet en na de dinsdagstoet, verboden buiten de feestzone respectievelijk op maandag 11 februari 2013 van middernacht uur tot 8 uur en op woensdag 13 februari 2013 van middernacht uur tot 8 uur. In de stoet geldt een absoluut verbod op glazen recipiënten. Alleen blik en plastieken, kartonnen of kunststoffen bekers worden toegestaan. Het achterlaten op de openbare weg van glas, breekbare materialen of andere recipiënten die snijwonden kunnen veroorzaken, is verboden. De winkels in de feestzone mogen van 20 tot 8 uur geen drank in glazen recipiënten verkopen en moeten dit ook duidelijk leesbaar afficheren aan de ingang en aan de kassa. Cafés en tijdelijke drankgelegenheden in de feestzone mogen geen glazen recipiënten gebruiken. De uitbaters gebruiken enkel plastieken, kartonnen of kunststoffen bekers. Het meeleveren van flessen is niet toegestaan. De bestuurder van een carnavalswagen houdt zich aan de bepalingen van het verkeersreglement en moeten dus steeds nuchter sturen. Alle deelnemende wagens moeten zich ook schikken naar de bepalingen van het ‘karrenreglement’. Hierin staat onder andere dat de hoogte van de wagens beperkt is tot 4 meter. Een eventueel platform waarop deelnemers kunnen plaats nemen mag zich niet hoger dan 3 meter boven de begane grond bevinden en moet voorzien zijn van een aangepaste balustrade. Het karrenreglement bepaalt eveneens dat op de praalwagens geen glas is toegelaten en enkel pils en aanverwante soorten bier zijn toegelaten. Sterke drank of alcoholpops zijn dus uit den boze. 

Voor alle info over carnaval Heist 2013: http://www.carnavalheist.com/