29.11.12

Knokke-Heist keurt “overgangsbegroting” voor volgend jaar goed

In Knokke-Heist heeft de gemeenteraad de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. Enkel de twee leden van het Vlaams Belang stemden tegen. Het onafhankelijke raadslid Olivier Bodyn onthield zich. Een jaar vroeger dan volgens een nieuwe wet vereist, werd het Budget voor 2013 in de badstad reeds opgesteld volgens het systeem van “beleidsdomeinen”, wat veel gelijkenis vertoont met de bedrijfsboekhouding. Grote voordeel van de nieuwe gemeenteboekhouding is dat men in de loop van het jaar tussen de diensten nog met budgetten kan schuiven. Burgemeester Lippens noemde het een “overgangsbegroting”. Er staan geen nieuwe belastingen in, “maar we weten niet of dat in de toekomst ook zo zal blijven, dat zal van de hogere overheid afhangen”, aldus de burgemeester.

Het exploitatiebudget voor volgend jaar sluit af met een overschot van ruim 4,6 miljoen euro. De totale uitgaven belopen bijna 73 miljoen euro, waarvan 27 miljoen bestemd is voor lonen en bijna 25 miljoen voor allerlei werkingssubsidies. De geraamde ontvangsten bedragen meer dan 77 miljoen. Het gros, zo’n 53 miljoen komt uit fiscale ontvangsten en boetes.
In het investeringsbudget worden voor volgend jaar voor 21,4 miljoen aan investeringen voorzien. Een grot hap, ruim 2,5 miljoen euro, gaat naar de bouw van de nieuwe scholencampus in Knokke, en meer dan 6 miljoen is nodig voor werken aan het openbaar domein. Om dit te realiseren werden evenwel geen nieuwe leningen in het budget opgenomen.
Heel wat initiatieven voor de nabije toekomst, zoals de aanleg van de tweede golf, een stadsrandbos, een evenementensite met randparking staan enkel met naam in het budget vermeld omdat ze financieel geen budgettaire weerslag zullen hebben. Andere grote projecten waaronder de derde fase van de ambachtelijke zone ’t Walletje, de woonprojecten Duinenwater en Heulebrug worden afgehandeld via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en ressorteren evenmin een budgettaire weerslag.
In het liquiditeitenbudget van de gemeente wordt voor volgend jaar verder een bedrag van ruim 2 miljoen euro gereserveerd voor de uitbetaling van de pensioenen van mandatarissen via een pensioenfonds. Omdat per 1 januari een nieuwe bestuursploeg aantreedt heeft Vlaams minister van Bestuurszaken Bourgeois vrijstelling gegeven voor het opstellen van een meerjarenplan.