26.11.12

Veel GAS-boetes uitgedeeld in Knokke-Heist

Een half jaar nadat in Knokke-Heist het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties werd goedgekeurd blijkt dat reeds 220 inbreuken werden vastgesteld. Liefst 120 van de overtredingen betrof de politieverordening op dieren. Het ging om mensen die hun hond op het strand lieten lopen wanneer dat niet mocht, of niet aan de leiband hielden. Slechts tienmaal konden de gemeentelijke ambtenaren baasjes bekeuren wegens het niet opruimen van hondenpoep. Ook werden 74 wildplassers door de GAS-ambtenaren beboet. Daarnaast werden ook inbreuken vastgesteld op het verbod van het gebruik alcohol op het openbaar domein. Voor het bepalen van de sanctie werd rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en verzachtende of verzwarende omstandigheden. De sanctie kan oplopen tot 250 euro, en voor minderjarigen een maximum van 125 euro.

Nieuw wetsontwerp

Momenteel ligt er een nieuw wetsontwerp ter goedkeuring voor. Deze wijzigingen zijn voorzien voor het voorjaar 2013. De voorstellen betreffen het optrekken van het maximumbedrag van de boete naar 350 euro, en 175 euro voor de minderjarigen. Het wetsontwerp voorziet de mogelijkheid om een gas-boete op te leggen vanaf de leeftijd van 14 jaar in plaats van 16 jaar en de mogelijkheid om diverse parkeerinbreuken (bv. parkeren op los- en laadzones) met een gassanctie te beboeten. Daarnaast zal de bemiddelingsprocedure wettelijk verankerd worden en zal de mogelijkheid voorzien worden tot de uitvoering van een gemeenschapsdienst.