25.11.12

Heemkring tevreden

De “Heemkring Heyst Leeft” is in z’n nopjes met de nieuwe toegangsweg naar de legendarische vuurtoren het “Hoog Licht”. Sinds haar ontstaan heeft de heemkring namelijk geijverd voor de renovatie van de vuurtoren en het realiseren van een nieuwe wandelweg naar het maritiem monument. Eén van de eerste activiteiten van de pas opgerichte heemkring was trouwens het plaatsen van een herinneringsplakket aan de ingang van de vuurtoren in 1975 door toenmalig voorzitter Joseph De Groote. Toen de vuurtoren “naar aanleiding van het 100-jarig bestaan volledig gerenoveerd werd ijverde Heyst Leeft opnieuw voor de heraanleg van de toegangsweg maar dit botste op protest van een aantal groene jongens. Het alternatief om via de Blauwvoetlaan in Heist-West een toegangsweg te maken kende ook geen genade. Toch bleef Heyst Leeft aandringen op de ontsluiting van dit als industriële archeologie geklasseerd monument. Het is immers de eerste betonconstructie van onze Belgische kust” aldus bestuurslid André Desmidt.