14.9.12

Lichtenbrug in nieuwe recreatief netwerk Westtoer

Knokke-Heist gaat akkoord met het voorstel van Westtoer om een nieuwe wegwijzer te plaatsen bij de fiets-en voetgangersbrug De Lichtenlijn. Dit kadert in een grootscheepse actie van Westtoer om de naar schatting 400 km aan autovrije recreatieve paden in West-Vlaanderen beter te benutten. Het gaat hierbij in totaal over 111 km oude (groene) spoorwegbeddingen en bijna 300 km (blauwe) jaagpaden langs waterwegen. Westtoer wil van deze recreatieve paden een nieuw ‘groen-blauw netwerk’ smeden. De wegwijzers die ze hiervoor zal gebruiken, zullen de afstand vermelden naar de stedelijke knooppunten. Het nieuw groen-blauw netwerk wil dan ook vooral een verbindingsfunctie vervullen tussen de steden en het buitengebied.