12.9.12

Partijprogramma Gemeentebelangen

Woensdag heeft in Knokke-Heist de partij Gemeentebelangen in alle stilte haar verkiezingsprogramma aan het internet toevertrouwd. Het programma werd in de vorm van alfabetische sleutelwoorden opgesteld. De partij wil de badstad onder meer nog fietsvriendelijker maken. Financieel wil men “zaaien naar de zak”, geen bijkomende belastingen heffen en GEEN personenbelasting, zolang de hogere overheid dat niet verplicht. De Gemeentebelangen ijveren er via Ruimtelijke UitvoeringsPlannen op stedenbouwkundig vlak voor om hotel- en horecazones vast te leggen voor de toekomst. Dit uitgebreide en verbeterde aanbod zal het congrestoerisme in de gemeente bevorderen en ongetwijfeld positieve gevolgen hebben voor de werkzekerheid in de regio, zegt de partij. Het hoteltoerisme ligt aan de basis van het verblijfs- en tweedeverblijfstoerisme. Daarvoor zoekt de partij dringend naar mogelijkheden om binnen de gemeente enkele hotelketens aan te trekken. Deze hotels zullen niet alleen zorgen voor meer kamers, maar dankzij hun internationaal marketingsysteem zullen ze mee de reclame verzorgen voor de badstad over heel Europa. De Gemeentebelangen willen door creatieve ideeën rond verkavelingen en inbreiding in woonwijken, grondverspilling tegengaan en gezellige woonwijken creëren. Betaalbaar wonen wil Gemeentebelangen aanpakken door de projecten Heulebrug en Tolpaertpolder waar mogelijk te versnellen, zodat ook jonge mensen in de gemeente kunnen blijven wonen. Voor de sociaal achtergestelden bestaat nu de 20% regeling, wat betekent dat er in verkavelingen met meer dan 10 loten of groter dan 5000m2 er 20% sociale woningen moet aangeboden worden. Om de overheersende rol van de auto in het stadsbeeld te verminderen, willen de Gemeentebelangen een goed overwogen parkeerbeleid voeren. Verder willen ze ondergronds parkeren in bepaalde zones en projecten en zoeken ze oplossingen voor invalsparkings. De Zilvermeeuwen komen ook in hetpartijprogramma voor. Deze vogels hebben hun habitat veranderd. Vroeger maakten ze hun nesten en leefden ze in het Zwin en naburige velden. Nu leven ze in de stad met alle nadelige gevolgen. De partij wil dringend een systeem vinden om deze vogels uit de dorpskernen te weren.
Het volledige partijprogramma van de Gemeentebelangen kun je HIER bekijken.