9.9.12

Knokke Vroeger en Nu

Tijdens een rondgang vlak voor de officiële opening van de fototentoonstelling “Knokke Vroeger en Nu” zei burgemeester Lippens “’t is om te wenen, wat er allemaal verknoeid is. Mooie gebouwen die gesloopt zijn voor moderne appartementen”. De tentoonstelling in Scharpoord kadert in de viering van 40 jaar heemkring “’Cnocke is hier’: veertig kaders waarin telkens vier foto’s met mekaar geconfronteerd worden. Ze tonen het Knokke van vroeger plus telkens een foto die onlangs op dezelfde plaats genomen werd. In zijn openingswoord zei voorzitter Danny Lannoy dat de foto’s duidelijk laten zien hoe de badplaats in 100 jaar veranderd is. “Hier en daar zie je nog een herkenningspunt, een gebouw dat de ‘tand des tijds’ heeft overleefd”. Net als alle andere badplaatsen is ook Knokke “zowel geëvolueerd in de breedte als in de hoogte. De duinen zijn verdwenen. Het toerisme was de oorzaak van dit alles. Gelukkig hebben we in Knokke-Heist nog veel groen, en de villawijken van Duinbergen en Het Zoute hebben grotendeels hun charme bewaard. Het is dan ook de taak van onze bestuurders om dit op te volgen en ons patrimonium te beschermen tegen de sloop”. Afsluitend noemde burgemeester Lippens schepen Danny Lannoy “het geheugen van Knokke-Heist”. Hij benadrukte nogmaals dat indien Knokke-Heist meer gebouwen en architectuur van vroeger had kunnen bewaren in plaats van de huidige Atlantiek Wal, dat nog vele miljoenen meer op bezoek zouden gekomen zijn naar de badstad. “Gelukkig is er aan onze kust in Het Zoute, in Duinbergen en De Haan nog veel charme van vroeger bewaard. We leven in een schone gemeente in het schone Vlaanderen”.

Bij de oprichting van ‘Cnoc is ier” in februari 1972 was de eerste officiële activiteit van de heemkring trouwens eveneens een fototentoonstelling. Deze werd gehouden in de Mikaja, een winkelgalerij in de Lippenslaan met verbinding naar de Pierslaan. Eerste voorzitter van de heemkring was Jimmy De Bruecker. Grote drijfveer was ook André D’hont, meester-journalist, die bij de fusie de eigenheid van Knokke wilde bewaren. Het doel van de vereniging was en blijft “historische informatie om en rond Knokke doorgeven aan de meer dan 500 leden”. De heemkring heeft zich jarenlang bezig gehouden met het aanbrengen van historische naamborden aan belangrijke huizen, het inrichten van dia-avonden, ruilbeurzen en dergelijke meer. Het was bestuurslid wijlen Gerard Adriaenssens die de Canadese Bevrijdingsmars in het leven riep. Dit jaar wordt die voor 39ste keer gehouden.

De tentoonstelling “Knokke Vroeger en Nu” loopt nog tot 23 september. De toegang is gratis. Elke dag is er tussen 15 en 17u ook een verantwoordelijke van “Knocke Is Hier” aanwezig. Men kan er terecht met vragen en voor brochures en affiches.