23.4.12

Minder broeikasgassen voor Wallenius Wilhelmsen


Wallenius Wilhelmsen Lines, dat wekelijks Zeebrugge aanloopt met tientallen grote diepzee auto- en vrachtwagenroro's en er een eigen "groene" terminal exploiteert zal tegen 2015 haar broeikasgasemissies met een derde verminderen in vergelijking met het jaar 2005. En dat ondanks aanzienlijk grotere aantallen verschepingen wereldwijd, met steeds grotere carriers. De CO2 uitstoot in 2011 bedroeg alvast 4 procent minder dan in 2010 en ook inzake de SO2 NOx emissies was er een aanzienlijke daling. Ondermeer het in gebruik nemen van groenere roro's leidde tot dit resultaat. Eén en ander staat te lezen in een uitvoerig "Environmental Sustainability Report 2011" die de logistieke en rederijgroep zopas publiceerde. Meer hierover op www.2wglobal.com/esr