22.4.12

Hulp bij invullen belastingsbrief in Knokke-Heist

Via Taks-on-web is de aangifte personenbelasting over het aanslagjaar 2012 (inkomsten van 2011) reeds beschikbaar. De uiterste datum voor indiening van de elektronische aangifte is bepaald op 17 juli 2012. Voor de aangiften die op papier worden ingediend is de uiterste datum voor indiening 28 juni 2012. De FOD Financiën vult uw belastingsbrief gratis in op volgende dagen:

Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 in Heist

dinsdag 5 juni: 13.30 – 16 uur
donderdag 14 juni: 13.30 – 16 uur
vrijdag 22 juni: 9 – 12 uur
maandag 25 juni: 9 – 12 uur

Kantoren FOD Financiën, Majoor Vandammestraat 4/1ste verdieping in Knokke

elke werkdag van 9 tot 15 uur